Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

Ɓarawo - Ɓarawo wani mutum ne mai satar kayan da ba nashi ba da niyyar ɗauka babu izini. Jam'i : Ɓarayi