Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

Union - Tarayya, Gamayya, Ƙungiya
United Labour Congress (ULC) - Gamayyar Ƙungiyoyin Ƙwadago
United Nations (UN) - Majilisar Ɗinkin Duniya
United Nations Development Program (UNDP) - Shirin Bunƙasa Ƙasashe Na Majilisan Ɗinkin Duniya
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) - Kwamitin Tattalin Arzikin Afrika Na Majalisanr Ɗinkin Duniya
United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization (UNESCO) - Hukumar Raya llimi da Al'adu da Kimiyya Ta Majisalir Ɗinkin Duniya
United Nations Environmental Program (UNEP) - Shirin Kyautata Mahalli Na Majilisanr Ɗinkin Duniya
United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) - Babban Kwamitin 'Ƴangudun Hijira Na Majilisar Ɗinkin Duniya
United Nations Industrial Development Organization (UNICEF) - Hukumar Bunƙasa Masana'antu Na Majilisar Ɗinkin Duniya
United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) - Hukumar Kyautata Rayuwar Yara Ta Majilisar Ɗinkin Duniya
1 2