Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

West Afirican College of Surgeons (WACS) - Kwalejin Likitocin Fiɗa Ta Yammacin Afirka
West African College of Physicians (WACP) - Kwalejin Likitocin Afirka Ta Yamma
West African Examination Council (WAEC) - Hukumar Jarabawar Afirka Ta Yamma
West African Football Union (WAFU) - Hukumar Kwallo Kafa Ta Yammacin Afirka
West African Institute for Financial and Economic Management (WAIFEM) - Cibiyar Nazarin Ciniki da Tattalin Kuɗi Ta Yammacin Afirka
West African Journalists Association (WAJA) - Ƙungiyar 'Ƴanjarida Ta Yammacin Afirka
West African Linguistic Society (WALS) - Ƙungiyar Masana Kimiyyar Harshe Ta Yammacin Afirka
West African Monetary Institute (WAMI) - Cibiyar Ƙuɗin Bai-Ɗaya Ta Yammacin Afirka
West African Monetary Union (WAMU) - Hukumar  Kuɗin Baiɗaya Ta Yammacin Afirka
West African Research Association (WARA) - Ƙungiyar Manazarta Ta Yammacin Afirka
1 2 3