Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

Yandagaji - Waɗanda ba kwararrun 'yanwasa ba a harkar wasanni.