Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

Zayyana - Aikin zana tsari da yadda zubin mahalli, kamar gida zai kasance a gine.