Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

Economic Financial Crime Commission (EFCC) - Hukumar hana ta'adin tattalin arziki
Education Trust Funds (ETF) - Asusun Tallafawa llimi
Energy Commission of Nigeria (ECN) - Hukumar makamashi Ta Najeriya
Environmental Health Officers Association of Nigeria (EHOAN) - Ƙungiyar malaman tsabtar mahalli ta Najeriya