Ƙamus

Ƙamus ɗin Hausa wanda yake bada ma’ana da bayanin kalma cikin harshen Hausa ayanar gizo-gizo cikin sauƙi

Central Bank Of Nigeria (CBN) - Babban bankin najeriya/Babban Bankin kasa
Central Intelligence Agency (CLA) - hukumar leƙen Asiri (ta ƙasar Amurka)
Centre For Advanced Studies of African Society (CASAS) - Babbar cibiyar nazarin Al'ummar Afirka
Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS) - Babbar cibiyar nazarin al'ummar Afirka
Centre For African Language Diversity (CALDI) - cibiyar raya mabambantan harsunan Afirka
Centre for Black and Aficanced Studies of African Society [CASAS] - Cibiyar nazarin fasahar Afirka da cigaban baƙar fata
Centre for Black And African Arts Civilizataion (CBAAC) - Cibiyar nazarin fasahar Afirka da cigaban Baƙar fata
Centre For Black And African Arts Civilization (CBAAC) - cibiyar nazarin fasahar Afirka da cigaban Baƙar fata
Centre For Crisis Communication (CCC) - cibiyar naƙaltar sadarwa lokacin Tarzoma
Centre For Cyber Awareness Development (CECAD) - cibiyar faɗakarwa da Bunƙasa Uwar-Garken intanet
1 2 3 20