Yadda Ake Addu’ar Ismullahil A’azim

0
595

Ismullahil A’azim – Ana so a karata wannan addu’ar a duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin tsanani ko kuma damuwa.

An samu wani sahabi a zamanin Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam); ɗan kasuwa, wanda yana cikin tafiya daga Madina zuwa Makkah, domin kasuwanci sai ya gamu da wani ɗan fashi, inda ya kama shi zai halaka shi; sai ya nemi izinin da ya bar shi ya yi alwala ya yi sallah raka’ah biyu, sannan duk abin da zai masa ya yi masa.

Sai ya ba shi dama, sai ya tashi ya yi alwala ya yi nafila raka’ah biyu (2); a sujjadar ƙarshe sai ya karanta wannan addu’a ta Ismullahil A’azim

Ga addu’ar kamar haka:

Bismillahir Rahmanir Rahim; Allahumma inni as’aluka bil’izzati lati la taraam, wal mulkul lazhi la yadam, wal aynul lati la tanaam, wan nurul ladhi la yadfa’a, wabil wajhil lazhi la yubla, wabiddaymumatil lti la tafna, wabil hayatul lati la tamut, wabis samdiyyatul lati la taƙhar, wabirrububiyyatul lati la tastazil an taj’al lana min umurina farjan wa makhrijan hatta la narju gairuka ya arhamur rahimin”.

Bayan da ya karanta wannan addu’a; ko da ya ɗago sama sai ya ga wata halitta a saman doki tana gudu ɗauke da takobi a buɗe ya zo ya sare kan wannan ɗan fashin. Bayan haka, sai ya tambaye shi; “Wane ne kai ka kawo mini ɗauki daga inda ban yi tsammani ba?”

Sai yace da shi, “Ka kira Allah (Subahanahu Wata’ala) da sunaye cikin sunayensa zaɓaɓɓu; wanda ba wata buƙata da za ka roƙi Allah (Subahanahu Wata’ala) bai biya maka ba; don haka Ubangiji ya umarce ni da na kawo maka ɗauki”.

Saboda haka; duk halin da mutum yake ciki in har ya roƙi Allah (Subahanahu Wata’ala) da sunayen nan; Allah (Subahanahu Wata’ala) zai taimaka masa.

Domin karanta cikakken bayani a kan Yadda Ake Addu’a Ga Cututtuka Ko Kuma Wata Annoba danna nan.

labarin da ya wuceYadda Ake Addu’a Ga Cututtuka Ko Kuma Wata Annoba
Labarin na GabaYadda Ake Addu’ar Nema Wa Yara Samun Karatu Da Raba Su Da Abokanan Banza