fbpx
Friday, September 29, 2023
Gida Likau(tags) Azumi

liƙawa: Azumi

Abubuwan Da Suke Ɓata Azumi

0
Akwai abubuwan da suke ɓata azumi matuƙar mutum ya aikata su; to azuminsa ya lalace, cikin waɗannan abubuwa, akwai: 1. Ci ko sha da gangan,...

Halayen Da Ya Kamata Mai Azumi Ya Siffantu Da Su

0
Halayen mai Azumi - Akwai waɗansu muhimman halaye da ya kamata mai azumi ya siffanta da su; a gan su da gaske a tattare...

Mafifitan Ayyukan Mai Azumi

0
Ayyukan Mai Azumi - Akwai ayyuka mafifita da ya kamata mai azumi ya kusance su; daga ciki akwai: 1. Karatun Alƙur'ani Mai Girma, wato mai...

Waɗanne Abubuwa Ne Ke Lalata Azumi A Ɓoye?

0
Amsa: Abubuwan dake lalata azumi a ɓoye su ne: Akwai yi da wani da shaidar zur da gulma da ƙin yin sallah sai lokacinta ya...

Falalar Watan Ramadana 1

0
Falalar Watan Ramadana - Hadisi ya tabbata daga Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasalam) cewa, "Wanda ya azumci watan Ramadan, yana mai imani da neman...

Sharuɗan Wajabcin Azumin Watan Ramadan

0
Azumin watan Ramadan yana sauka a kan wasu, sakamakon waɗansu dalilai da Shari'a ta aminta da su; shi ya sa wajen ci gaba da...

Tsayuwar Watan Ramadan

0
Tsayuwar Watan Ramadan - Azumin Ramadana yana tsayuwa ne da ganin jinjirin watan Ramadana; wato ba a amfani da ƙirgen kalanda ko lissafin taurari...

Ma’anar Azumi A Musulunci

0
Azumi a Shari'a shi ne: kamewa daga barin ci da sha da jima'i da abin da zai ɗauki hukuncinsu; tun daga fitowar Alfijir; har...

Azumin Litinin Da Alhamis

0
Kamar yadda ake son azumin ranakun Alhamis da Litinin. Falalarsa. An karɓo daga A'isha (Radiyallahu anha) ta ce: "Manzon Allah (Sallallahu alaihi wasallam) ya kasance...

Azumin Annabi Dawud (Alaihis salam)

0
Azumin Annabi Dawud (Alaihis salam) shi ne, yau a yi, gobe a huta. Iya tsawon rayuwar mutum. Falalarsa. Manzon Allah (Sallallahu alaihi wasallam) ya ce:...
×