fbpx
Sunday, September 25, 2022
Gida Likau(tags) Sallah

liƙawa: sallah

Addu’o’in Kiran Sallah

0
Wanda ya ji kiran sallah zai faɗi dukkan abin da ladanin yake faɗi, sai dai idan ya ce: "Hayya alas-salaati (da) Hayya alal falaahi". {Ku taho...

Addu’a A Yayin Sujjada

0
"Subhaana Rabbiyal a'alaa". {Tsarki ya tabbata ga Ubangijina mafi ɗaukaka}. Sau uku (3). "Subhaanakal laahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummagfir lii". {Tsarki ya tabbata gare ka, ya Allah!...

Yadda Ake Tahiyya

0
"Attahiyyaatu lil-laahi was salawaatu waɗɗayyibaatu, assalaamu alaika ayyuhan nabiiyu wa rahmatul-laahi wabarakaatuhu, assalaamu alaina wa alaa idadil-laahis saalihiina. Ashhadu an laa ilaaha illallaahu, wa...

Ɗagowa Daga Ruku’u

0
Ɗagowa Daga Ruku'u: Bayan kowacce gaɓa ta koma mazauninta; ya tsaya daram kar ya mayar da hannuwansa kan ƙirjinsa, wato; (Qabdu) su ne kaɗai...

Yadda Ake Yin Tasbihi A Ruku’u

0
Tasbihi A Ruku'u: Mutum zai yi tasbihi a lokacin da ya yi ruku'u kamar haka; "Subahaana Rabbiyal Azim wabi hamdihi" sau uku ko kasa...

Yadda Ake Yin Ruku’u

0
Bayan ƙare karatun surah; mutum zai yi ruku'u kamar haka, zai ɗora tafukan hannayensa biyu; yana mai ware 'yan yatsun hannuwan nasa a kan...

Karatun Surah A Cikin Sallah

0
Bayan karatun Fatiha , sai karatun surah; mutum zai karanta abin da ya sawwaƙa tare da shi na surah; ko ayoyi ko ya fara...

Yadda Ake Yin Kabbarar Harama

0
Bayan gama iƙama a sallar jam'i ko sallar mutum shi kaɗai; mace ce ko namiji, sai ya yi kabbarar harama wacce ita ce mabuɗin...

Wajibcin Karatun Fatiha A Cikin Sallah

0
Karatun fatiha ga kowanne mai yin sallah wajibi ne; babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba, sai dai banda mutum 1, wato sabon...

Nafilolin Sallah.

0
Nafilolin Sallah sun kasu gida biyu: 1- Nafiloli sakakku: Waɗannan su ne nafilolin da ba a ƙayyade adadin raka'o'in su ko lokacinsu ba.. Irin waɗannan...
×
11111111111