Wace Ce Ta Karɓi Haihuwar Annabi Muhammad(S.A.W)?

0
867

WACE CE TA KARƁI HAIHUWAR
ANNABI MUHAMMAD
SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM

Wacce ta karɓi haihuwar Annabi muhammad (s.a.w) ita ce
1.Mahaifiyar Abdurrahman Ɗan Awf.

Domin sanin nasabar manzon allah(s.a.w)