Falalar Lahaula Wala Ƙuwwata Illa Billahi

0
1301

An karɓo daga Abu Musal Ash’ari (RA) ya ce: Manzon Allah (S.A.W.) ya ce: da ni, shin ba na shiryar da kai ba zuwa ga taska daga taskokin Aljanna? Sai na  ce: ” Shirya da ni” sai ya ce: “Laa haula wala ƙuwwata illa billahi

(Bukhari 6384, Muslim 2704).

Ana yawaita faɗin “la haula wala ƙuwwata illa billahi” domin neman taimakon Allah kan dukkan abin da ya gagari mutum ko yake da wahala a gare shi.

labarin da ya wuceFalalar Salati Ga Manzon Allah (S.A.W)
Labarin na GabaSiffofin Da Suka Bambanta Mutum Da Dabba