fbpx
Friday, September 29, 2023
Gida Hukunci

Hukunci

Mun samar da wannan ɓangaren ne domin samar da dukakanin hukunce hukunce addini cikin harshen hausa Hausa a sauƙaƙe. Za ku iya kai wa gare su ta hanyar amfani da kwamfutoci ko wayoyin hanu.

wikiHausa ta kowa ce. Kowa zai iya taimakawa da ilimi ko gyara. Bugu da ƙari, kowa na iya amfani da wannan kafa

×