fbpx
Tuesday, June 6, 2023
Home Littattafai Aure Duhun Kai Gaba Da Kishiya

Duhun Kai Gaba Da Kishiya

0.00

MENE NE KISHI
Kishi shi ne, sosuwar zuciya da ɓacin ran da suke jawo fushi, a dalilin tarayyar da wani ya yi da wani, a kana bin da wanin ya keɓanta da son sa, ko mallakar sa.

Mene ne Asalin kishi
Asalin kishi shi ne ƙyama da ƙiyayyar munanan abubuwa.

Mene ne Abin da Yake Jawao Kishi
So da ƙaunar wanda aka yi kishi domin sa shi ne ke jawo kishi.

Description

MENE NE KISHI
Kishi shi ne, sosuwar zuciya da ɓacin ran da suke jawo fushi, a dalilin tarayyar da wani ya yi da wani, a kana bin da wanin ya keɓanta da son sa, ko mallakar sa.

Mene ne Asalin kishi
Asalin kishi shi ne ƙyama da ƙiyayyar munanan abubuwa.

Mene ne Abin da Yake Jawao Kishi
So da ƙaunar wanda aka yi kishi domin sa shi ne ke jawo kishi.

×