fbpx
Friday, September 29, 2023

Ibrahim Garba Nayaya

Falalar Azumin Watan Ramadana 2

Azumin watan Ramadana na da falala mai yawa, daga cikin falalar akwai: 1. Azumi garkuwa ne. Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasalam); ya umarci wanda sha'awar...

Dalilan Wajabcin Azumin Ramadana

Wajabcin Azumin Ramadana - Allah Maɗaukakin Sarki, ya wajabta azumin Ramadana; a inda ya ce; "Ya ku waɗanda suka yi imani! An wajabta muku...

Falalar Watan Ramadana 1

Falalar Watan Ramadana - Hadisi ya tabbata daga Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasalam) cewa, "Wanda ya azumci watan Ramadan, yana mai imani da neman...

Sharuɗan Wajabcin Azumin Watan Ramadan

Azumin watan Ramadan yana sauka a kan wasu, sakamakon waɗansu dalilai da Shari'a ta aminta da su; shi ya sa wajen ci gaba da...

Tsayuwar Watan Ramadan

Tsayuwar Watan Ramadan - Azumin Ramadana yana tsayuwa ne da ganin jinjirin watan Ramadana; wato ba a amfani da ƙirgen kalanda ko lissafin taurari...
×